Steeds meer jongeren met financiële problemen

Jongeren komen steeds vaker geldt te kort, zo blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). 37 procent van de  mbo’ers die 18 jaar of ouder is heeft een schuld.

Formele en informele schulden
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen formele en informele schulden. Onder formele schulden vallen schulden bij instanties zoals DUO, zorgverzekeraars of banken. Onder informele schulden vallen schulden bij familie of vrienden. Uit onderzoek blijkt dat scholieren vooral geld lenen van vrienden of ouders.

Uit- of thuiswonend

Er is een groot verschil als het gaat om thuiswonende jongeren en jongeren die zelfstandig wonen. Uitwonende jongeren hebben vaker een hogere schuld. Dit kan komen doordat jongeren niet goed financieel opgevoed zijn, maar kan ook komen doordat jongeren stijgen met hun uitgaven n als ze niet meer thuis wonen. Er vinden namelijk grote veranderingen plaats wanneer jongeren zelfstandig gaan wonen.

Risico’s
Studenten met schulden zijn vaker afwezig op school. Schulden leveren stress op. Ze zijn vaak moe, waardoor ze minder tijd en aandacht besteden aan bijvoorbeeld huiswerk of lessen. Een schuld kan ervoor zorgen dat jongeren geen goede toekomst op kunnen bouwen. Salaris wordt dan direct gebruikt voor het aflossen van schulden. Het is zo moeilijk om met beperkte financiële middelen zelfstandig te wonen. Het is belangrijk om dit soort zaken bespreekbaar te maken en te kijken naar oplossingen.